KURUCUMUZDAN
MELİKE İNCİR

Emile ‘Bir Çocuk Büyüyor’

Yaşadığımız süre boyunca insanlar tarafından eğitiliyoruz ve bizi etkileyen olaylardan edindiğimiz tecrübeyle olgunlaşıyoruz.

Bize eğitim veren insanların bizim için çizdiği yol ile yaratılışımıza uygun olan yol zıt yönleri işaret ettiğinde ise ruhsal karışılıklar yaşıyoruz. Yürümemizi istedikleri yolun sonu bize mutluluk getirmeyecek, ancak diğer yolda yürümemiz içinde teşvik edilmiyoruz.

Bütün hayatımız boyunca böyle çarpıştığımız ve dalgalandığımız için kendi kendimizle uyuşamadan, ne kendimiz için ne de başkaları için iyi şeyler yapamadan hayatımızı tamamlıyoruz.

Çocukları, yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve olmak istedikleri şeyi olmaları için özgür bırakmalıyız. Biz onlara hakim, asker ya da din adamı olmalarını değil yaşamayı öğretebiliriz ve onlar bir meslek sahibi olmadan önce insan olmalılar. Çünkü, bir insan ne olmak istiyorsa ya da ne olması gerekiyorsa onu olabilir, sonra vazgeçip başka birşey olabilir; ama o daima kendisi olarak kalacaktır.

Jean Jacgues Rousseau

Bilgince Koleji çocuklarımızın, Bağımsız ve Sorumluluk Sahibi İnsanlar olarak büyümesine yardımcı olmak,eğitiminin bir sonraki aşamasına hazırlamak için Dengeli öğrenme fırsatlarını geniş bir yelpazede sunuyoruz.

Okulumuzda çocuklar, Aktif ve Yaratıcı öğrenciler, Araştırmacılar ve Düşünürler olarak Algılanırlar. Onlara sorgulama ve Araştırma için gerekli beceriler ile birlikte keşif ve öğrenme için bir tutku geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Çocuklarımıza bireysel ilgi ve ihtiyaca göre öğrenme ve gelişme için bol fırsat, seçkin bir eğitim, sakin, doğal ve besleyici bir ortam sağlıyoruz.

Mutlu, Kendinden Emin Öğrenciler, Yüksek Başarı Elde Eder.