Misyon & Vizyon


MİSYONUMUZ Milli Eğitimin temel amaç, Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda evrensel düşünen ,olayları neden-sonuç ilişkisi içersinde sorgulayan, kendini ve çevresini tanıyan ,yapıcı,üretken,doğa ile iç içe ,girişimci,hayvanları koruyan bireyler yetiştirmek. Bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak 21. Yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler ile donanmış araştırmacı, bireyler yetiştirmek.

VİZYONUMUZ Bilgince Koleji tüm öğrencilerini etik,sosyal ve akademik standartlara sahip,sürekli ve etkin öğrenen,ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olarak yetiştirmeyi ve tüm dünyada örnek alınacak bir eğitim kurumu olmayı vizyon olarak benisemiştir. Eğitim anlayışımız sadece bilgi vermek değildir.öğrenci merkezli demokratik ve etkin bir okul anlayışını benimseterek mutlu öğrenmeyi öğretmektir.