Öğretim İnançlarımız

Hızla değişen dünyada gelişme ancak okur-yazarlık, aritmetik ve temel becerilerin sağlam bir alt yapıya sahip olması mümkündür. Eğitim şeklimizin arkasındaki felsefe formu; Yaşayarak, Deneyimleyerek, Çocukluklarından uzaklaşmadan öğrenmelerini sağlamak. Okulumuzun mimarisinin özelliği buna imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Okulumuz Her öğrenciye başarılı bir ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ Platformu oluşturarak, destekleyici bir öğrenme ortamı içinde yüksek kaliteli eğitim sağlamaktadır. Temel değerleri, bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek için öğrencilere rehberlik yapacak, deneyimli, coşkulu, yenilikçi öğretmen yeterliliğine sahiptir. Okulumuzda Öğrenciler; Zevk alarak öğrenmelerini, ilgi alanlarını, yeteneklerini geliştirmek ve onları hayata üst öğretime hazırlamak için motivasyon sağlanır. Ve her küçük başarı için takdir edildiklerini görürler, Öğrencinin soruları ve kaygıları değerlenir, öğrenme deneyimleri sunularak bunları aşmaları için motive edilirler. Fikirlerine saygı duyulur. Öğrenmenin; Azim, Çaba ve Değer gerektirdiğini, her zaman kolay olmadığını ve hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini öğrenirler, Çaba, Azim ve Değer için; öğrencilerimizin başarısızlıklardan korkuya kapılmayıp, Başkasının başarısını kabul ederken kendilerinin en iyiye ulaşmak için ihtiyaçlarını belirlemeleri sağlanır, Bağımsız öğrenenler haline gelmeleri için kendi hedeflerini belirlemelerini sağlayarak, sorumluluk almaları, risk almaları ve kendi gelişimlerini değerlendirmeleri ve süreç içinde yaşam boyu öğrenme alışkanlığı geliştirmeleri sağlanır. Doğru ve yanlışın ne olduğu ile ilgili düşünceleri gelişir. Birbirine Saygılı, dost, özverili, hoşgörülü olur, Bireysel farklılıklara duyarlılıkları gelişir, Kendisi ile Ailesi ile ve Çevresi ile Barışık olur. Paylaşılan toplumun ortak yararı için, Çevrenin, doğanın korunmasına önem verir, Kültürüne ve Mirasa saygılı olurlar. Çağdaş,demokratik ve Laik Ulusal ve Evrensel Değerlere Saygılı Olurlar. Sağlıklı beslenme ve Kaliteli yaşam tarzının önemi hakkında bilgi ve beceri kazanırlar.