Page 4 - 2020-2021 brş genel kampüs
P. 4

ÖZEL GÜZELBAHÇE


                 BILGINCE ANAOKULU                        Maks mum
                                                   8 k ş l k
                                                  sınıflarda
                                                    eğ t m

       Hedef m z                                Gel ş m akt v teler


       Parlak Bir                                 Sosyal etk nl kler
                                             Eğ t c oyunlar       Gelecek                                    standartlarına
                                                  H jyen

   Çağdaş yöntemlerle,teknolojœyle ve                           uygun modern
   Çağdaş yöntemlerle,teknolojœyle ve
   Çağdaş yöntemlerle,teknolojœyle ve
                                                 dersl kler
      en önemlœsœ œlgœ ve sevgœyle
      en önemlœsœ œlgœ ve sevgœyle
      en önemlœsœ œlgœ ve sevgœyle
            eğœtœyoruz.
            eğœtœyoruz.
            eğœtœyoruz.

      Sanat Etk nl kler

     Anad l Çalışmaları

   Okuma Yazma Hazırlık

    Sosyal Becer Eğ t m

     Kavram Çalışmaları


     Eğlencel Matemat k

   Fen ve Doğa Çalışmaları

       Değerler eğ t m

          Ingilizce, Beden Eğitimi ve Oyun, Müzik, Robotik Kodlama,

       Görsel Sanatlar dersleri ile tam donanımlı hazırlanmış öğrenciler

                             -1-
                              -3-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9